Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

Od tříděného nebo odděleného shromažďování odpadů je možno upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání – statutární zástupce nebo zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • vyplněný formulář ve všech bodech,
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo živnostenského oprávnění případně kopii zřizovací listiny,
  • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
  • kopii smlouvy s oprávněnou osobou, která odpady likviduje,
  • stanovisko oprávněné osoby, zajišťující odstranění odpadu, ke společnému shromažďování, že vzhledem k následné likvidaci nevyžaduje třídění předávaných odpadů

Správní a jiné poplatky:

1.000,- Kč

- hotově na pokladně v přízemí budovy na  ul. Jesenická 31, 787 01 Šumperk,

nebo

 - kopií dokladu o zaplacení převodem z banky na příslušný účet  Města Šumperk.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Do 30 dnů, v případě složitosti  60 dnů. V případě přerušení řízení lhůty neběží.

Datum poslední aktualizace: 10.4.2013