Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení o konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lesích

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Organizátor akce

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přednostně v pondělí a ve středu - mimo tyto dny nejlépe po telefonické dohodě

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správním poplatkům

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Místo konání akce (doložit mapovým podkladem), termín konání akce, předpokládaný počet účastníků a způsob zajištění akce, souhlas vlastníka lesa ( lesů)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

  • K ústnímu jednání před podáním žádosti je vhodné mít s sebou:
    Mapový podklad z nějž je jednoznačně jasný záměr

Datum poslední aktualizace: 6.11.2012