Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

vlastník lesa nebo ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít

Podmínky a postup řešení:

podání žádosti předchází územní řízení, příp. stanoviska dotčených orgánů není-li územní řízení vedeno

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přednostně v pondělí a ve středu (mimo tyto dny po telefonické dohodě)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o odnětí nebo omezení obsahuje náležitosti dle § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa: viz formulář

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za odnětí a způsob jeho úhrady se uvádí v rozhodnutí o odnětí

Lhůty pro vyřízení přestupku:

do 30 dnů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

  • K ústnímu jednání před podáním žádosti je vhodné mít s sebou:
    Snímek katastrální mapy a podklad z nějž je jednoznačně jasný záměr

Datum poslední aktualizace: 6.11.2012