Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1186

Kód životní situace: LPOL

Recepty a žádanky na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I. a psychotropní látky skupiny II.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel vedený v evidenci nestátních zdravotnických zařízení.

Podmínky a postup řešení:

Na základě objednávky budou pro provozovatele na sjednaný termín připraveny tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem. Provozovatel při převzetí uhradí částku za požadované recepty nebo žádanky do pokladny. Pokladní vystaví provozovateli doklad o zaplacení ve dvou vyhotoveních: jeden pro provozovatele a druhý doklad  o zaplacení k založení do spisu předá provozovatel oprávněné osobě. Na závěr provozovatel potvrdí převzetí tiskopisů svým podpisem a razítkem do evidenční knihy.

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem je možno vydat i zmocněnci na základě plné moci.

Cena za jeden blok:

  • Recepty s modrým pruhem  – 32,- Kč
  • Žádanky s modrým pruhem – 39,- Kč
 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz a razítko.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru finančního a plánovacího

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Šárka Zamykalová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 7.10.2016

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022