Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • fyzická osoba přihlášená v obci. V případě poplatníka (nezletilého dítěte) dle této OZV, je tento poplatník zastoupen svým zákonným zástupcem, který zastupuje poplatníka (nezletilé dítě) dle zvláštních předpisů.
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obc.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Při žádosti o platbu prostřednictvím SIPO - spojové číslo
 • Pobyt mimo město Šumperk včetně délky jeho trvání poplatník doloží dokladem, který prokazuje uváděné skutečnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatek vybírán od poplatníků v souladu s aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou Města Šumperka o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Uhrazení místního poplatku v celé výši do 31. 12. příslušného kalendářního roku

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022