Životní situace

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců (poplatková povinnost).

Povolení k umístění herního prostoru

Povolení vydá obec pro svůj územní obvod a to v přenesené působnosti nejdéle na dobu 3 let na základě písemné žádosti provozovatele (žadatele).
Město Šumperk má vydanou obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 10/2020, o omezení provozování hazardních her na území města Šumperka.

Veřejná sbírka

Předmětem je Krajským úřadem Olomouckého kraje osvědčená veřejná sbírka.
Městský úřad v Šumperku veřejné sbírky neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.)