Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců (poplatková povinnost).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která je držitelem psa a která je přihlášená nebo má sídlo na území města Šumperka.

Podmínky a postup řešení:

Nabytí psa staršího 3 měsíců a přihlášení k pobytu nebo sídlo na území města Šumperka.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

  Poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Fyzická osoba - občanský průkaz.
 • Právnická a podnikající fyzická osoba - živnostenský list, IČ.

V případě osvobození dle Čl .6 OZV č. 6/2022:

 • Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P - příslušný průkaz.
 • Držitel canisterapeutického psa nebo pes sloužící Policii ČR - osvědčení o provedení a platnosti příslušné zkoušky.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Jedná se o místní poplatek – město Šumperk vybírá poplatek dle OZV č. 6/2022 o místním poplatku ze psů. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok platí držitel poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Úhrada místního poplatku bez vyměření předem nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Možnosti platby: složenkou, hotově na pokladnách MěÚ nebo bezhotovostním převodem.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 3.1.2023