Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 454

Kód životní situace: VPDM

Výchovné problémy dětí a mládeže

Jedná se především o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, dopouštějí se drobných krádeží, šikany, vandalismu, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, dopouštějí se opakovaně útěků od rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická a právnická osoba, které se týkají problémy dětí s trvalým pobytem v územním obvodu obce s rozšířenou působností  Šumperk.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně, telefonicky, písemně,  e-mailem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Nikola Šebestová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 25.2.2021

Datum poslední aktualizace: 18.7.2022