Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 242

Kód životní situace: VO

Omezení ve svéprávnosti - veřejný opatrovník

Osobám, které jsou rozhodnutím soudu omezené ve svéprávnosti (z důvodu vážné duševní poruchy, která není přechodného rázu) je ustanoven opatrovník. V případech, kdy nebyla nalezena vhodná fyzická osoba, jmenuje soud veřejného opatrovníka. Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má osoba bydliště. Úkony veřejného opatrovníka vykonává pověřený zaměstnanec obce. Soud určí rozsah opatrovníkových práv a povinností. K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Veřejný opatrovník spolupracuje s ostatními státními institucemi, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli sociální služeb a příbuznými opatrované osoby. Výkon dohledu nad úkony veřejného opatrovníka vykonává příslušný soud.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

osoba s trvalým pobytem v Šumperku.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

osobně, telefonicky, e-mailem.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz, případně další podklady pro danou situaci 

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Lenka Frodlová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2012

Datum poslední aktualizace: 18.7.2022