Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 233

Kód životní situace: ZNRP

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Spočívá ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, nebo osvojení, dále ve vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Účelem je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se takové péče nedostává.
Informace o zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče) naleznete na webovém portálu www.adopce.com.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba starší 18 let, která je občanem ČR nebo cizinec, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt a má trvaly pobyt v územním obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při první konzultaci k získání základních informací o náhradní rodinné péči nejsou doklady zapotřebí.
Při podání žádosti vždy občanský průkaz, další doklady dle dohody s pracovnicí pro náhradní rodinnou péči.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Nikola Šebestová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 25.2.2021

Datum poslední aktualizace: 18.7.2022