Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nepříznivá sociální situace

Osobám je poskytováno sociální poradenství vedoucí k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace, která může nastat při oslabení nebo ztrátě schopnosti řešit tuto vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením z důvodu:
- věku
- zdravotního postižení nebo duševního onemocnění
- nepříznivého zdravotního stavu
- péče o osobu závislou na péči jiné osoby
- krizové sociální situace
- sociálně znevýhodňujícího prostředí
- rizikového způsobu života (zneužívání alkoholu, psychotropních látek, závislost na hracích automatech)
- sociálních problémů obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- ztráty přístřeší, nejistého nebo neadekvátního bydlení
- nezaměstnanosti a materiálních problémů (nízké příjmy, zadlužení, nekompetence hospodařit s finančními prostředky)
- imigrace
- sociálních problémů spojených s péčí o děti a výchovou dětí

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

osoba s trvalým pobytem v územním obvodu obce s rozšířenou působností, která se nachází k nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází.

 

Podmínky a postup řešení:


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz, případně další podklady pro danou situaci. 

Datum poslední aktualizace: 18.7.2022