Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 217

Kód životní situace: UOKNSPR

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- platné občanské průkazy obou rodičů (u cizinců cestovní pas,nebo průkaz povolení k pobytu cizince - rodné listy rodičů dítěte ( u cizinců - jestliže k narození tohoto rodiče došlo ve státě, s nímž ČR nemá uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o právní pomoci, musí být cizozemský rodný list doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillu (informaci, který úřad v cizině provádí ověření Apostillou podá matrika, kde byl vydán cizozemský rodný list).Vyšší ověření tzn. Apostillu musí mít cizozemský rodný list vydaný např. v Německu,v Itálii, v USA, ve Velké Británii, ve Švýcarsku (tam musí být ověření buď příslušným kantonem nebo Apostillou). Dále musí být rodný list rodiče opatřen úředním překladem. - rodný list dítěte (byl-li vystaven) - rozvedená matka: pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, od jehož právní moci uplynula povinná lhůta 300 dnů - ovdovělá matka: úmrtní list manžela (od jehož úmrtí uplynula lhůta více než 300 dnů)

Formuláře:

  • Nejsou. Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka příslušného matričního úřadu následně po předložení požadovaných dokladů.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství sepisuje bezodkladně.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jana Urbanová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.12.2007

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022