Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 270

Kód životní situace: DASP

Dělení a scelování pozemků na základě žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

K dělení a scelování pozemků a následnému zápisu tohoto dělení nebo scelování pozemků (s přiloženým geometrickým plánem) do evidence katastru nemovitostí je nutné mít toto opatření, resp. rozhodnutí, stavebního úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo jeho pověřený zástupce. Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich, které jsou předmětem rozhodnutí

Podmínky a postup řešení:

žádost vč. předepsaných příloh bude posouzena dle platné legislativy a konkrétního řešení záměru dělení nebo scelování . Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.. Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevydává, pokud podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány regulačním plánem, jiným rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu, popřípadě není důvodné stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním žádosti na předepsaném tiskopise vč. příloh uvedených v části B. formuláře

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Út - dle dohody
  St 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Čt - dle dohody
  Pá - dle dohody

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení přestupku:

správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu a stavebního zákona

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
  Elektronická podatelna

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru výstavby

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Luděk Felkl

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.3.2008

Datum poslední aktualizace: 5.9.2022