Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání úmrtního listu

Informace k vyřízení úmrtí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která vypravila pohřeb.

Podmínky a postup řešení:

Pozůstalý po zemřelém obdrží od matričního úřadu úmrtní list. To, že pohřeb tato osoba vypravuje, matričnímu úřadu sdělí a doloží pohřební služba, na kterou se vypravitel bezodkladně po úmrtí osoby obrací. Vypravitel odevzdá matričnímu úřadu občanský průkaz zemřelého, pokud již nebyl součástí listu o prohlídce mrtvého a cestovní doklad zemřelého, pokud jej tento vlastnil a sdělí pohřební službě potřebné údaje.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

pohřební službě předložit: - občanský průkaz zemřelého - rodný , případně oddací list zemřelého - doklad totožnosti vypravitele úmrtí - pokud vypravitelem není pozůstalý manžel, znát údaje o této osobě, tj. jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po obdržení úmrtního listu pozůstalý/á manžel/ka si požádá o nový občanský průkaz z důvodu změny rodinného stavu.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022