Nagrody miasta

Miasto Šumperk co roku przyznaje Nagrody miasta Šumperka osobistościom, ważnym imprezom, dokonaniom, projektom i wydarzeniom.