Distribuce nádob na bioodpad

Odbor životního prostřední MěÚ Šumperk oslovil v říjnu loňského roku občany s nabídkou nového systému třídění bioodpadu, v rámci něhož mohli občané prostřednictvím dotazníku projevit zájem o nádoby na bioodpad. V listopadu loňského roku odbor životního prostřední provedl analýzu zájmu občanů o pořízení nádob na bioodpad a podal žádost o dotaci na Stání fond životního prostředí. V rámci dotačního titulu „Zvýšení produktivity třídění komunálního odpadu v Šumperku“ vznikl požadavek zajistit svoz bioodpadu z devítiset míst s týdenní periodou po devět měsíců v roce.

„Město Šumperk chce tímto způsobem snížit náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Tento druh komunálního odpadu je zatížen vysokým poplatkem a jeho výše bude dramaticky růst. Proto jsme přistoupili k zavedení nového systému třídění bioodpadu a oslovili občany s nabídkou na pořízení nádob na bioodpad. V rámci dotazníku projevilo zájem o nádoby na bioodpad devětset domácností,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí Dana Krňávková.

Svoz bioodpadu bude prováděn 1x týdně (zpravidla od 1. 3. do 30. 11.) a bude v podobném režimu jako svoz nádob na směsný komunální odpad. Shromažďování bioodpadu bude v tomto režimu jen do hnědých 240litrových nádob, vybavených čipem.

Svoz bioodpadu je financován v rámci systému nakládání s komunálními odpady a je hrazen v rámci již placeného poplatku za odpad,“ doplnila Krňávková.

 Informace pro občany, kteří si o nádobu na bioodpad zažádali

Distribuce nádob na bioodpad bude probíhat v zimních měsících. Žadatelé poštou obdrží smlouvu, kterou po podpisu odevzdají pracovníkovi vydávajícímu nádoby ve vnitrobloku v ulici Jesenické 31 (rotunda), kde budou nádoby vydávány oproti dodané smlouvě. Předpokládaný termín zahájení svozu odpadu je naplánován od března 2015. O konkrétních termínech svozu bioodpadu budete informování prostřednictvím Šumperského Zpravodaje a těchto webových stránek.