Tisková zpráva MP Šumperk za období od 27.10. – 2.11.2014

Dne 27.10.2014 zabezpečovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejovém utkání.

Dne 27.10.2014 ve 21,30 hod. řešili strážníci MP Šumperk cyklistu za jízdu na kole bez osvětlení. Při kontrole vyšlo najevo, že cyklista je v podnapilém stavu. Dechovou zkoušku odmítl, věc byla proto předána k dořešení správnímu orgánu.

Dne 31.10.2014 řešila hlídka MP Šumperk případ krádeže v prodejně Albert. Vzhledem k tomu, že všichni tři pachatelé byli mladiství, byla věc zadokumentována a předána do správního řízení.

Dne 31.10.2014 řešila hlídka MP Šumperk muže za znečištění veřejného prostranství na ul. Gen. Svobody, kde pachatel rozbil skleněnou láhev. Byla mu uložena bloková pokuta.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni dva psi; jeden byl předán majiteli a druhý byl převezen do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP