Složení zastupitelstva v období 2010-2014

Složení Zastupitelstva města Šumperka:

Volební strana

Zkratka

Počet členů

Nezávislá volba

NV

8

Česká strana sociálně demokratická

ČSSD

6

Komunistická strana Čech a Moravy

KSČM

4

Občanská demokratická strana

ODS

3

Křesťanští demokraté pro Šumperk

NK

2

TOP 09 a Mladá krev Šumperka

TOP 09

2

Suverenita - Strana zdravého rozumu

Suverenita

2

Mgr. Zdeněk Brož
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti


Ing. Marek Zapletal
volební strana: Občanská demokratická strana, člen ODS

Ing. Petr Suchomel
volební strana: Křesťanští demokraté pro Šumperk, bez politické příslušnosti

Ing. Mgr. Jan Havlíček
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti

PaedDr. Milan Polášek
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti

RNDr. Jan Přichystal
volební strana: Česká strana sociálně demokratická, člen ČSSD

Ing. Jiří Gonda
volební strana: Česká strana sociálně demokratická, bez politické příslušnosti

Ing. Ivo Vykydal
volební strana: TOP 09 a Mladá krev Šumperka, člen TOP 09

Ing. Alena Šmotková
volební strana: Suverenita - Strana zdravého rozumu, bez politické příslušnosti

MUDr. Vít Rozehnal
volební strana: Křesťanští demokraté pro Šumperk, bez politické příslušnosti

PhDr.Oldřich Svozil

volební strana: Česká strana sociálně demokratická, člen ČSSD

Petr Král

volební strana: Česká strana sociálně demokratická, bez politické příslušnosti

Ing. František Merta
volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy, člen KSČM

Ing. Zdeněk Muroň
volební strana: Česká strana sociálně demokratická, člen ČSSD

MUDr. Vladimír Štěpán
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti

Květoslav Vykydal
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti

Stanislav Grygar
volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy, bez politické příslušnosti (od 10.3.2012)

Mgr. Renata Slavotínková
volební strana: Česká strana sociálně demokratická, bez politické příslušnosti

Ing. Luboš Cekr
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti

Mgr. Alena Hlavešová

volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy, členka KSČM

Ing. Petr Krill
volební strana: Občanská demokratická strana, člen ODS

JUDr. Miroslav Martinák
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti

Mgr. Jaroslav Ondráček
volební strana: Nezávislá volba, bez politické příslušnosti

MUDr. Lenka Ottová
volební strana: TOP 09 a Mladá krev Šumperka, bez politické příslušnosti

Mgr. Tomáš Potěšil

volební strana: Občanská demokratická strana, člen ODS

RNDr. Eva Tejklová
volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy, členka KSČM
Olga Zimmermannová
volební strana: Suverenita - Strana zdravého rozumu, bez politické příslušnosti