Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, podprojekt sever

Cílem projektu je oprava stávající, už vysloužilé kanalizace, rozšíření sítě o další kilometry nové kanalizace a zásadní oprava čističky odpadních vod v Mohelnici. Projekt se dotkne prakticky celého území okresu Šumperk. Zadavatelem a realizátorem projektu je akciová společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk za finanční spoluúčasti Evropské unie a státu. Stavební práce se plánují v termínu jaro 2014 – podzim 2015.

api vrv spvs vhz sumperk

Důležité kontakty

Zhotovitel stavby (IMOS Brno, a.s.)

Ing. František Rauscher

733 623 829

rauscherf@imosbrno.eu

Pavel Kopáček

725 784 839

kopacekp@imosbrno.eu


Správce stavby (Sdružení API –VRV)

Ing. Jaromír Janča

602 804 447

jaromir.janca@apinvesting.cz

Martin Wywial

602 141 367

martin.wywial@centrum.cz


Předseda představenstva VHZ a.s.


Ing. Petr Suchomel

724 189 455

suchomel@vhz.cz


Město Šumperk

Místostarosta města Šumperka

Mgr. Tomáš Spurný

601 352 478

tomas.spurny@sumperk.cz

Vedoucí odboru RUÍ

Ing. Irena Bittnerová

583 388 309

irena.bittnerova@sumperk.cz


Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.


Ing. Oldřich Baják

724 331 612

bajak@spvs.cz


IREA
 s.r.o.

Ing. Vladimír Vizina

583 302 437

vizina@irea.cz

Dokumenty (www.vhz.cz):