Tisková zpráva MP Šumperk za období od 29.9. – 5.10. 2014

Dne 29.9.2014 usměrňovala hlídka MP Šumperk provoz na ul. Jesenické při dopravní nehodě motocyklu a osobního vozidla.

Dne 1.10.2014 řešila hlídka MP Šumperk na Hlavní třídě muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 4.10.2014. zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Reissově muže, který řídil motorové vozidlo, přestože mu byl vysloven zákaz této činnosti. Při bližší kontrole bylo zjištěno, že má při sobě blíže neurčené množství omamných a psychotropních látek a dále zařízení na jejich výrobu. Věc byla na místě  předána Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 5.10.2014 zadrželi strážníci MP Šumperk na ul. Gen. Svobody pět chovanců, kteří uprchli z výchovného ústavu v Zábřehu. Všichni byli předáni Policii ČR k dalšímu opatření.

Byly řešeny 3 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi, kteří byli předáni do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP