Tisková zpráva MP Šumperk za období od 8. - 14.9. 2014

Dne 8.9.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Nemocniční muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu spalování rostlinných materiálů. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 10.9.2014. zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické pohřešovanou ženu, která  byla následně předána Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 11.9.2014 v 00,10 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul. Radniční rušení nočního klidu z provozovny Bar&Bar. Jednalo se o hlasitou hudební produkci. Věc byla zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Dne 12.9.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Langrově vzájemné fyzické napadání několika osob. Věc si převzala  na místě Policie ČR k dalšímu opatření.

Dne 14.9.2014 zabezpečovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejovém utkání.

Byly řešeny 3 krádeže v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP