Tisková zpráva MP Šumperk za období od 14. – 20.7. 2014

Dne 14.7.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Bohdíkovské muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 14.7.2014 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jiřího z Poděbrad dva mladíky, kteří dne 13.7.2014 odcizili dvě jízdní kola. Oba mladíci byli předáni Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 17.7.2014 zadržela hlídka MP Šumperk muže, který byl osobou hledanou Policií ČR. Zadržený muž byl předán na Policii ČR.

Dne 18.7.2014 oznámil muž, že nalezl želvu na ul. Polní. Želva byla převezena na služebnu MP Šumperk a následně předána náhradnímu majiteli.

Dne 18.7.2014 se na domě na nám. Republiky uvolnila omítka a spadla na chodník a na komunikaci. Vzhledem k tomu, že hrozilo její další odpadávání, bylo místo zajištěno a prostřednictvím Hasičského záchranného sboru byla odstraněna další uvolněná část. Věc byla oznámena správci domu, nikdo nebyl zraněn.

Dne 19.7.2014 v 05,30 hod. zadržela hlídka MP Šumperk pět osob, kteří se v areálu Bratrušovského koupaliště pohybovali mimo provozní dobu. Všem byla uložena bloková pokuta.

Dne 20.7.2014 řešili strážníci MP Šumperk na Hlavní třídě muže, který tloukl do informační tabule. Muži byla uložena bloková pokuta, k poškození tabule nedošlo.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni dva psi; jeden byl předán majiteli a druhý byl předán do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP