Tisková zpráva MP Šumperk za období od 23.–29. 6. 2014

Dne 16.6.2014 telefonicky oznámil na MP Šumperk muž, že v domě č.1 na ul.A.Kašpara někdo rozsypal po chodbě bílý prášek. Přítomná hlídka MP na místo přivolala HZS Olomouckého kraje, který prášek zajistil. Dle hasičů se nejednalo o nebezpečnou látku.

Dne 23.6.2014 telefonicky oznámil na MP Šumperk muž, že se nachází na ul.Čsl.armády u provozovny firmy AV DENT nějaká mládež, která v místě dělá nepořádek. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila totožnost 4 osob. Jednalo se o 3 muže a jednu ženu. Jelikož se v místě nacházela poškozená dlažba, obaly od alkoholických nápojů a osoby verbálně napadaly oznamovatele, byla věc řádně zadokumentována  a postoupena k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Dne 23.6.2014 zadržela hlídka MP Šumperk na ul.Gen.Svobody v herně DRAK osobu mladší 18 let, která v místě hrála na výherním automatu. Věc byla předána na místě Policii ČR k dalšímu šetření.

Dne 24.6.2014 se dostavil na služebnu MP Šumperk muž oznámit, že mu na ulici 17.listopadu před zámečnictvím odcizil NP neuzamčené pánské jízdní kolo. Později bylo odcizené jízdní kolo nalezeno v Sadech 1.máje u vily Doris. V jeho blízkosti se nacházeli dva mladíci, kteří se dali na útěk, když spatřili hlídku MP. Jednoho z mladíků se podařilo zadržet na ul.Komenského. Věc byla předána na místě Policii ČR k dalšímu šetření.

Dne 24.6.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Fialova v prodejně Penny Market muže, který zde odcizil zboží. Součinností bylo zjištěno, že tento muž byl za obdobný skutek v posledních třech letech potrestán, byl proto omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR pro podezření z trestného činu krádeže.

Dne 24.6.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul.Fialova dva muže, kteří u prodejny Penny Market nabízeli spotřební zboží čímž porušili nařízení č.2/2013 tržní řád – zákaz podomního prodeje. Byla jim udělena bloková pokuta.

Dne 26.6.2014 řešila hlídka MP Šumperk ženu, která odcizila na ul. Prievidzská  okrasnou travinu. Byla jí udělena bloková pokuta.

Dne 26.6.2014 byl spatřen na kamerovém monitorovacím systému MP (kamera č.4) ul.Gen.Svobody – točák, muž ležící na zemi, který se nehýbal. Přítomná hlídka MP zjistila, že je muž v podnapilém stavu a že je mu nevolno. Na místo byla proto přivolána ZZS Šumperk, která muže ošetřila a on byl následně převezen vozidlem TAXI do místa svého bydliště.

Dne 28.6.2014 usměrňovala MP Šumperk na křižovatce ul.Čsl.armády a ul.Lidická ( na kruhovém objezdu ) dopravu, při konání cyklistického závodu ,,Do sedel“.

Dne 28.6.2014 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při slavnostním otevření dětského hřiště  ,,Rákosníček“ na ul.8.května v Šumperku.

Dne 29.6.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Fialova v prodejně Penny Market muže, který zde odcizil zboží. Součinností bylo zjištěno, že tento muž byl za obdobný skutek v posledních třech letech potrestán, byl proto omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR pro podezření z trestného činu krádeže.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni dva psi; jeden byl vrácen majiteli a druhý byl převezen do útulku.

Martin Urbánek
zástupce ředitele MP