Šumperk navštívili studenti z Ukrajiny

Ve dnech 28.4 – 4.5.2014 proběhl první výměnný pobyt mezi žáky šumperského gymnázia a gymnázia z ukrajinského Zdolbunova. Šumperské gymnázium navštívilo 14 ukrajinských studentů s dvoučlenným pedagogickým doprovodem. Jedná se o první výměnný pobyt studentů, který se uskutečnil na základě uzavření spolupráce mezi školami v lednu letošního roku.

Projekt spolupráce byl slavnostně zahájen přivítáním hostů ředitelem školy Milanem Macečkem a krátkým kulturním programem, který si připravili studenti šumperského gymnázia. Odpoledne se neslo ve znamení sportu, kdy se v tělocvičně utkali hoši ve fotbalovém zápase a dívky si společně zahrály volejbal. „Následující dny patřily poznání města Šumperka, kulturních památek i přírodních krás našeho regionu. Hosté zavítali do javoříčských jeskyní, na hrad Bouzov, na zámek Velké Losiny, do Olomouce, Karlovy Studánky a rovněž se pokochali krásou Jeseníků z lanovky, která je vyvezla na Dlouhé Stráně,“ popsal program ředitel gymnázia Milan Maceček. Společnou historii obou národů si studenti připomněli u památníku v Novém Malíně a na výstavě, kterou pro ně připravil zdejší obecní úřad. Příjemným zpestřením během pobytu ve škole bylo pro hochy česko-ukrajinské šachové utkání, pro dívky hodina hudební výchovy, v jejímž rámci se naučily několik českých písní. Kromě poznávání měli studenti i učitelé možnost zúčastnit se vyučovacího procesu, porovnat metody a formy práce, vyměnit si zkušenosti. Společně strávený týden přinesl vedle zdokonalení jazykových schopností také nová přátelství a řadu krásných zážitků.

„Školy budou společně pracovat na historických projektech. První vlaštovkou společné práce byla účast našich studentů Poliny Pekaryk a Petera Nedělníka v mezinárodní výtvarně historické soutěži „Válečné děti očima našich dětí“, v níž naši studenti získali 1. místo. Výstava prací se nyní koná ve Zdolbunově, pak bude převezena do Polska a poté do Gymnázia v Šumperku, kde proběhne také beseda s volyňskými Čechy. Tato aktivita je podporována Sdružením volyňských Čechů a jejich přátel,“ popsala spolupráci vyučující ruského jazyka na šumperském gymnáziu Jaromíra Lónová.

Partnerství s gymnáziem ve Zdolbunově v Rovenské oblasti (Volyň) bylo uzavřeno 30.1.2014 v Šumperku. Na gymnáziu ve Zdolbunově studují, mimo jiné, děti z 20 českých rodin, v samotné obci žije kolem 500 Čechů z celkového počtu asi 25 000 obyvatel. České obyvatelstvo se zde usadilo ve 2. polovině 19. století. Ve Volyni se stále udržují české tradice, pracují zde české spolky a každoročně se koná festival všech Čechů žijících na Ukrajině. Ve Zdolbunově byla také založena česká knihovna a ve zdejším gymnáziu plánují výuku českého jazyka jako volitelného předmětu.

„Rád bych touto cestou poděkoval rodičům za milé přijetí ukrajinských studentů, za vzornou péči o ně a dobré zázemí, stejně jako všem kolegům, kteří se ochotně podíleli na programu. Velké poděkování patří Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Městskému úřadu v Šumperku, bez jejichž finanční podpory by nemohl být tento projekt realizován,“ dodal na závěr Maceček.