Poslední květnová sobota bude patřit Slavnostem města Šumperka

Počátkem června r. 1490 se na pozvání Jiřího Tunkla sjeli do Šumperka čelní představitelé stavů Moravského markrabství a zástupci Slezských knížectví. Ve zdech šumperského zámku pak horečně jednali o dalším osudu vedlejších zemí Koruny české, rozvrácené po česko-uherských válkách. Zůstat pod Uherskou korunou, nebo se vrátit pod Českou? Nakonec stavy Moravy i Slezska rozhodly, že budou postupovat společně. Vladislav II. Jagellonský později Korunu českou sjednotil. Letos se na paměť tohoto důležitého mezníku v dějinách konají již po sedmnácté Slavnosti města Šumperka, které jsou zároveň příležitostí k oslavě  Mezinárodního dne dětí a otevření  letní turistické sezóny.

Stejně jako loni budou i letošní Slavnosti pouze jednodenní a budou se konat v sobotu 31. května 2014 od 10:00 hod. v parku v Sadech 1. máje. „Celý park bude rozdělen do čtyř scén, na první bude probíhat tradiční historický program, v němž nebudou chybět místní skupiny Barbaři a Páni z Bludova“, prozradila Martina Holubcová z oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice a dodává, „letní divadlo Vily Doris nabídne hlavně taneční, hudební a divadelní vystoupení“.

Na třetí scéně návštěvníci najdou jarmark s ručními řemesly a občerstvením. Nebude také chybět rytířské tábořiště, stany a přístřešky mušketýrů, zbraně a zbroje na stojanech k vyzkoušení, polní kuchyně a markytánky připravující krmě, CK polní stan, CK polní pošta, prvoválečný kanón a polní minomet, jarmark s řemeslníky, jarmarečníky s tradičními rukodělnými a uměleckořemeslnými výrobky a stánek s výrobky pana Bezchleby z programu Ochutnejte Jeseníky. „Poslední scéna bude patřit hlavně dětem: stylový kolotoč, skákadla, hrady, trampolíny, prolézadla, projížďky na ponících, malování na obličej, dílnička a svůj prostor tu budou mít i firma Eko-kom s dětskými soutěžemi zaměřenými na třídění odpadu a krášlit malé slečny budou budoucí kadeřnice ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Šumperk“, řekla Holubcová a dodává „v parku také najdete patero her. V infostánku města Šumperka obdrží zájemci soutěžící kartičku s jednotlivými vyznačenými stanovišti a budou se moci zapojit do soutěže. Jakmile získají potvrzení o splnění úkolů, předají vyplněnou kartičku zpět do informačního stánku města a získají  malou odměnu. Kartička je slosovatelná, losování proběhne v 17:00 hodin na hlavní scéně.“ Soutěž je hlavně pro děti, ale zapojit se mohou i dospělí“.

Celý den vyvrcholí velkým, loučemi osvíceným průvodem s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky a tanečnicemi. Průvod projde tradičně městem přes Hlavní třídu a Starobranskou ulicí k radnici, tam vyzvedne radní a zástupce partnerských měst a stejnou cestou se vrátí zpět do parku. Po slavnostní ceremonii, kde moravští a slezští stavové projednají další osud vedlejších zemí Koruny české, rozzáří oblohu ohňostroj a program bude ukončen koncertem ohňová Magická Šumperská noc, CLAMORTIS.

Slavnostmi budou provázet Vendula Nováková a Josef Wajda Novák. Po celou dobu akce bude v parku umístěn informační stánek města Šumperka, kde bude možné získat mj. informace o programu, propagační materiály, nafukovací balónky. Tento den bude také otevřena radniční věž a expozice v Geschaderově domě. Do obou prostor bude vstup zdarma. Od 19:00 hodin mohou zájemci navštívit Košt mikulovských vín v sále Domu kultury.

„Přijďte v historickém kostýmu a  zúčastněte se večerního průvodu“, vyzývá Holubcová a na závěr upřesňuje, že ve velkém večerním průvodu nemusí jít jen účinkující. „Převlékněte se do jakéhokoliv historického kostýmu, stačí i zdobený plášť, a můžete stylově vyrazit spolu s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi a vlajkonoši od 21:00 hod. městem k radnici. Před zahájením průvodu bude probíhat i prodej loučí“.

Více informací o programu a doprovodných akcích a soutěžích najdete na www.sumperk.cz