Rozšíření okruhu osob s nárokem na získání Euroklíče zdarma

Olomoucká Krajská rada osob se zdravotním postižením podala námět na rozšíření osob s nárokem na získání Euroklíče zdarma o osoby s močovou dysfunkcí. Návrh byl schválen a již nyní mohou tito lidé požádat o vydání euroklíče. Městský úřad Šumperk patří i nadále k distributorům dotovaných Euroklíčů. Více informací na www.euroklic.cz.

K čemu je dobrý Euroklíč?

Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení (WC) a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít na mnoha místech v ČR, při cestách do zahraničí v řadě zemí Evropy a po celém světě.

Kdo může získat zdarma Euroklíč?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu osoby se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou a Crohnovou chorobou, nyní také s močovou dysfunkcí, který má bydliště v Olomouckém kraji.

Kde lze získat Euroklíč?

Na odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk, Lautnerova 1.
Kontaktní osoba: Bc. Kunčarová Monika, DiS., tel. 583388803,
e-mail: monika.kuncarova@sumperk.cz

Úřední hodiny:
Po a St 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Út a Čt 08:00 - 12:00
Pá dle dohody

Jaké doklady pro vydání Euroklíče potřebujete?

euroklic