Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018

Zastupitelé města schválili strategický dokument v oblasti sociálních služeb.

Na svém zasedání dne 24. 4. 2014 schválili zastupitelé města dokument "Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018". 

Odbor sociálních věcí předložil ke schválení strategický materiál v oblasti sociálních služeb, na jehož zpracování se podílelo nejen město Šumperk, ale také zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 


loga - projekt (malé)
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.