Zdrojem zápachu v Šumperku bylo hnojení polí

V období od  12. do 14. března 2014 zaznamenal odbor životního  prostředí  MěÚ Šumperk zvýšený počet oznámení zápachu v Šumperku. Jednalo se zejména o oblast v okolí VI. základní školy, bratrušovského koupaliště, ulice Jiřího z Poděbrad směrem ke  Kauflandu.

Dle zjištění odboru životního prostředí byla hlavní příčinou tohoto zápachu zemědělská činnost, konkrétně hnojení polí v okolí uváděné oblasti.  Vliv na danou situaci měly i meteorologické podmínky (mj. rychlost a směr větru, tlak). Dále probíhaly činnosti v bioplynové stanici v Temenici dle provozního řádu. Hnojení polí prováděla firma  Mohelnická zemědělská a.s., celkem bylo hnojeno cca 18 ha polí se spotřebou cca 350 t hnojiva. Nejednalo se o jedovaté látky.

Hnojení probíhalo již od pondělí 10. března ve vedlejší části města, kde byl však ke hnojení použit hnůj a fermentační zbytek z bioplynové stanice. V okolí oblasti se zvýšeným počtem oznámení zápachu bylo prováděno hnojení ve středu 12. března a ve čtvrtek 13. března (za Střední odbornou školou ul. Zemědělská a společností Agritec směrem na Bratrušov). Ke hnojení byly použity cukrovarnické řízky. Ty byly vyváženy na pole, kde se rozmetaly a zapravovaly, v pátek 14. března se zapravovalo ještě jednou. Dle sdělení zástupce uvedené firmy se cukrovarnickými řízky běžně hnojí, v okolí Šumperka byly však použity výjimečně. Hnojení polí probíhá 2x ročně (jaro, podzim).

Při dalším hnojení se již dle zástupce uvedené firmy použití cukrovarnických řízků nepředpokládá, v okolí Šumperka bude dále hnojeno jen hnojem a fermentačním zbytkem z bioplynové stanice. Se zástupcem uvedené firmy bylo také dohodnuto, že poskytne odboru životního prostředí vždy informaci o zahájení dalšího hnojení. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách města.