Digitalizace katastrální mapy na územích Dolní a Horní Temenice

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk dokončuje obnovu katastrálního operátu – digitalizaci katastrální mapy přepracováním na digitalizovanou mapu v katastrálních územích Dolní Temenice a Horní Temenice.Součástí obnovy katastrálního operátu je podle § 45 odst. 1 zák.č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyložení nového stavu k veřejnému nahlédnutí.

Pro tyto účely bude poskytnuta zasedací místnost na Městském úřadě v Šumperku ve druhém patře dveře č.605, a to v termínu od 14.4.2014 do 28.4.2014, v úředních dnech pondělí a středa od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Po tuto dobu bude přítomen zástupce katastrálního úřadu. V ostatních dnech úterý, čtvrtek a pátek v termínu od 14.4.2014  do 28.4.2014 od 9.00 do 15.00 hod. budou poskytnuty informace o obnoveném katastrálním operátu na Katastrálním pracovišti v ul. Americká   Šumperk.