Tisková zpráva MP Šumperk za období od 17. – 23.3 . 2014

Dne 17.3.2014 řešila hlídka MP Šumperk krádež zboží v prodejně Kaufland. Součinností bylo zjištěno, že pachatel byl za takový čin v posledních třech letech potrestán, proto byl předveden na Obvodní oddělení Policie ČR v Šumperku pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 19.3.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Kmochově dvě ženy a jednoho muže za porušení tržního řádu – jednalo se nabídku služeb RWE. Vzhledem k tomu, že nebylo možno věc vyřešit na místě, událost byla zadokumentována a  předána správnímu orgánu.

Dne 21.3.2014 řešila hlídka MP Šumperk opět porušení tržního řádu obdobným způsobem, jako dne 19.3.2014, tentokrát na ul. Finské, Zahradní, Revoluční a 8.května. Věc byla opět předána správnímu orgánu.

Dne 21.3.2014 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Gen. Svobody tři muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byly jim uloženy blokové pokuty.

Dne 22.3.2014 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejovém zápase.

Dne 23.3.2014 v ranních hodinách zjistila hlídka MP Šumperk, že na ul. Temenické leží na zemi muž se zraněním na hlavě. Na místo byla přivolána ZZS, která jej převezla do nemocnice.

Dne 23.3.2014 bylo oznámeno z baru Caribic na ul. Temenické, že se jednomu z hostů udělalo nevolno, celý se chvěje a nemůže chodit. Na místo byla přivolána ZZS, která jej převezla do nemocnice s podezřením na glykemický záchvat.

Bylo řešeno 6 krádeží v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP