Informace pro volby do zastupitelstev obcí 2022 volebním stranám

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022. V tomto roce se volby do Senátu Parlamentu ČR v našem senátním obvodu nekonají.

Vzory kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí:

Informace Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

Kontakty na registrační úřad: Městský úřad Šumperk

Ing. Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Tel.: 583 388 603, 721 444 991, e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz

kancelář č. 603, 2. patro, nám. Míru 1, Šumperk

Přehled základních termínů a lhůt