Ceny města Šumperka 2013 – jména oceněných jsou již známa

Zastupitelstvo města  Šumperka udělilo na svém zasedání dne 27. února Ceny města Šumperka za rok 2013 celkem v deseti kategoriích. Počet návrhů se v roce 2013 vyšplhal na pětasedmdesát, za rok 2012 to bylo o jeden méně a v roce 2011 osmasedmdesát. Ceny města se udílejí již od roku 1999. Letošní slavnostní večer udílení Cen města se uskuteční v sobotu 12. dubna v šumperském divadle.

„V kategorii Kultura udělilo zastupitelstvo cenu Mileně Filipové, dlouholeté pracovnici Vlastivědného muzea Šumperk, která se výrazným způsobem zasloužila o zřízení a obnovu Městské památkové zóny Šumperk. V kategorii Sport získal ocenění mladý střelec Vladimír Štěpán, vítěz Českého poháru v kategorii Junioři pro rok 2012, člen družstva, které získalo na mistrovství světa v Peru zlatou medaili. V kategorii Významný počin v humanitární a sociální oblasti obdržela cenu trojice mužů David Císař, Fratišek Macenauer a Petr Janda. Trojice zachránila život třem vodákům, kteří vloni na jaře nezvládli splutí řeky Desné. V kategorii Vzdělávání byla cena udělena Anežce Kovalové, akademické malířce, jež dlouhá léta působila jako pedagožka na ZUŠ Šumperk. Zde vedla výtvarný obor, jehož žáci pod jejím vedením pravidelně dosahovali významných úspěchů ve výtvarných soutěžích.

V kategorii Životní prostředí a ekologie získal cenu Bořivoj Malec, dlouholetý pedagog, vedoucí kroužků chovatelských, entomologických, teraristických i botanických při DDM u Radnice, nyní při SVČ Doris. Je po něm dokonce pojmenován druh brouk Danacea Maleci, kterého sám objevil v Turkemenistánu. Cena v kategorii Podnikání – drobné podnikání putuje do firmy Verner Motor v čele s Pravoslavem Vernerem, který po dlouholetém úsilí vyvinul hvězdicový motor pro historická letadla, jednoplošníky a dvouplošníky. V kategorii Podnikání – výrobní společnosti získala ocenění společnost SUMTEX CZ s.r.o., která se během své dvacetileté existence stala významnou textilní firmou v ČR a jako jedna z mála firem udržuje více než stoletou tradici této výroby v Šumperku. V kategorii Architektura – rekonstrukce zastupitelstvo cenu udělilo za stavební úpravy administrativní budovy firmy Pramet Tools,s.r.o. Nová fasáda budovy vkusně kombinuje moderní materiály, jako jsou sklo a kov ve formě perforovaného plechu. Díky tomu budova výrazně oživuje běžnou šeď průmyslového charakteru Uničovské ulice, v níž se firma nachází. Cena v kategorii Architektura – novostavba nebyla udělena, neboť v této kategorii nebyl podán žádný návrh.

Cenu mladých si za rok 2013 odnese mladý literární talent Jaroslav Žváček, jenž získal díky svému románu Lístek na cestu z pekla cenu Magnesia Litera za rok 2013 v kategorii objev roku a byl nominován na cenu Jiřího Ortena.  V kategorii Přínos městu cenu za rok 2013 získal Miroslav Kubíček, za celoživotní literární práci, kterou zviditelnil celou oblast Šumperska a Jesenicka.  

Slavnostní večer s udílením prestižních ocenění proběhne v sobotu 12. dubna od 19.30 hodin v šumperském divadle. "Vstupenky pro veřejnost v hodnotě 50 Kč budou v prodeji v pokladně divadla od poloviny března,“ uvedl Bohuslav Vondruška, referent oddělení kultury a vnějších vztahů.

Stručné informace o oceněných za rok 2013

Milena Filipová

Dlouholetá pracovnice Vlastivědného muzea Šumperk, která se výrazným způsobem zasloužila o zřízení a obnovu Městské památkové zóny Šumperk. Po celou svou profesní kariéru se věnovala vědecké činnosti v oblasti výzkumu historie a architektury města Šumperka. Spolupracovala na vydání většiny historických i populárně naučných publikací o městě Šumperku. V rámci svého působení ve Vlastivědném muzeu Šumperk či na Městském úřadu Šumperk se rovněž podílela na řadě významných projektů, výstav a přednášek. Dlouhodobě přispívá do Vlastivědného sborníku Severní Morava i jiných odborných tiskovin.

Vladimír Štěpán

Mladý sportovní střelec, vítěz Českého poháru v kategorii Junioři pro rok 2012. Na Mistrovství světa v Peru se společně s dalšími členy jeho družstva stali mistry světa v soutěži družstev s náskokem deseti terčů před druhými Italy. Na Mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Německu jeho družstvo získalo stříbrnou medaili. 

David Císař, Fratišek Macenauer a Petr Janda

Zachránili život třem tonoucím se vodákům, jež nezvládli splutí Desné. Trojice zachránila vodáky, kteří uvízli pod převráceným raftem. Dva tonoucí se muže se jim podařilo vytáhnout pomocí lan. Třetího muže stáhl vír pod vodu, proto pro něj museli David Císař společně s Františkem Mecenauerem skočit a vytáhnout jej ven. Muž byl v bezvědomí, proto hned začali s oživováním a muže se jim podařilo zachránit.

Anežka Kovalová

Akademická malířka, která dlouhá léta působila jako pedagožka na ZUŠ Šumperk, kde vedla výtvarný obor. Žáci pod jejím vedením pravidelně dosahovali významných úspěchů ve výtvarných soutěžích. Paní Kovalová má za sebou úspěšnou účast na řadě významných výstav. Věnuje se především malbě a kresbě, grafiku uplatňuje v činnosti ilustrátorské. S Městskou knihovnou Šumperk spolupracuje od roku 1999, kdy vytvořila jednu z prvních kreseb do projektu Pohádková vlastivěda, a to k pověsti Bohuslava Indry Klapuše. Kresby Anežky Kovalové zdobí například knihu Vladimíra Kornera „Zánik samoty Berhof“, kterou vydalo nakladatelství Pavel Ševčík - Veduta Štíty u příležitosti prvního ročníku festivalu Město čte knihu v roce 2005.

Bořivoj Malec

Dlouholetý pedagog, vedoucí kroužků chovatelských, entomologických, teraristických i botanických při DDM u Radnice, nyní při SVČ Doris. Bořivoj Malec vlastní jednu z největších sbírek nosatců. Sám v ČR určil tři druhy nosatců a jeden druh mandelinky, které u nás do té soby na území ČR ještě nikdo neobjevil. V Turkmenistánu objevil nový druh brouka, který byl pojmenován posléze po něm – Danacea Maleci.

Pravoslav Verner - firma Verner Motor

Pravoslav Verner, který po dlouholetém úsilí vyvinul hvězdicový motor pro historická letadla, jednoplošníky a dvouplošníky. Myšlenka rozjet výrobu hvězdicového motoru, který se již spoustu let ve světě nevyrábí, se zrodila již před sedmi lety. Pravoslav Verner se svým synem Kamilem se tak pustili bez dostupné výkresové dokumentace k výrobě tohoto hvězdicového motoru. Motor je určen pro ultralighty do 450 kg vzletové hmotnosti. Je vyroben z hliníku, váží 80 kg a spotřebuje 14 litrů paliva na hodinu letu. Je to sedmiválcový čtyřtakt o obsahu 4100 ccm.

SUMTEX CZ s.r.o.

Firma se během své dvacetileté existence stala významnou textilní firmou v ČR. Díky častým inovacím výrobních zařízení, odbornosti a houževnatosti zaměstnanců se stal SUMTEX jednou z mála textilních firem v ČR, které v silné konkurenci východních zemí udržují tradiční kvalitu české textilní výroby. Společnost jako jedna z mála udržuje více než stoletou tradici této výroby v Šumperku.Pramet Tools,s.r.o.

Nová fasáda budovy vkusně kombinuje moderní materiály, jako jsou sklo a kov ve formě perforovaného plechu, díky tomu budova výrazně oživuje běžnou šeď průmyslového charakteru Uničovské ulice, v níž se firma nachází.  

Jaroslav Žváček

Mladý nadějný literární talent, student FAMU. V roce 2012 mu v nakladatelství PASEKA vyšla prvotina s názvem Lístek na cestu z pekla, která získala cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku a taktéž byla nominována na Cenu Jiřího Ortena. Jaroslav Žváček se v současné době živí jako scénárista na volné noze a dopisuje svoji druhou knihu Píp.

Miroslav Kubíček

Díky své literární tvorbě zviditelnil celou oblast Šumperska a Jesenicka. Jeho díla pramení z dobrých znalostí místních zvyků, legend a pověstí. Jsou inspirovány krásou přírody místního regionu a jsou obohacením pro českou literaturu. Mezi jeho díla patří například Jesenické pohádky a pověsti, Pohádkové Jeseníky a řada dalších. Dominujícím prvkem v autorových knihách je nejen fantazie, ale také krása naší mateřštiny.