Město prodává bytovou jednotku v ul. Kmochova

Město Šumperk zveřejňuje záměr odprodat bytovou jednotku č. 2322/10o výměře 44,54 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných částech domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  105/10000  na st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice ( or. ozn. Kmochova 2) ve veřejném výběrovém řízení.

Pro dům č.p. 2322 na st.p.č. 297 byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy D, měrná vypočtená roční spotřeba energie je 149 kWh/(m2.rok).

Jde o byt bez nájemního vztahu. Podmínky prodeje a konání VVŘ: