Radnici zajímá názor obyvatel na město, v němž žijí – stačí jen vyplnit dotazník

Letos v lednu byla zahájena aktualizace strategického plánu rozvoje města Šumperka na léta 2014-2020. V této souvislosti startuje právě dnes, tedy ve středu 5. února, dotazníkové šetření, jež má zjistit názory občanů na současný stav a jejich vnímání města.

Své názory mohou občané vyjádřit prostřednictvím dotazníků, které lze vyplnit elektronicky na adrese: evaluacnisetreni.cz/strategie-sumperk, nebo prostřednictvím tištěných formulářů. Ty jsou k dispozici v obou podatelnách městského úřadu, tedy v budově radnice na náměstí Míru a v úřadovně v Jesenické ulici a také v obou pobočkách Městské knihovny – v ulici 17. listopadu 6 a v pobočce Sever v Temenické ulici 5. Na uvedených místech je možné rovněž vyplněné dotazníky vhazovat do sběrných boxů. V týdnu od 10. do 16. února navíc proběhne průzkum přímo v ulicích města prostřednictvím tazatelů, jimiž budou místní gymnazisté.

V březnu a v květnu pak proběhnou jednání jednotlivých pracovních skupin. Veřejné projednání dokumentu je plánováno na druhou polovinu května a aktualizace Strategického plánu rozvoje bude předložena zastupitelům ve čtvrtek 19. června. Aktuální informace i materiály z průběhu zpracování Strategického plánu budou průběžně umisťovány na internetových stránkách města www.sumperk.cz. Veškeré informace k problematice zodpoví Eva Mičkechová, vedoucí oddělení strategického rozvoje, tel.583 388 355.