Tisková zpráva MP Šumperk za období od 27.1.- 2.2. 2014

Ve dnech 27. a 29.1.2014 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejových zápasech.

Dne 28.1.2014 řešili strážníci MP Šumperk dva muže a dvě ženy za porušení tržního řádu na ul. Gagarinově. Jednalo se o podomní prodej – nabídka změny dodavatele energie. Věc byla předána správnímu orgánu.

Dne 28.1.2014 řešili strážníci MP Šumperk v lesoparku Cihelna muže, který porušil obecně závaznou vyhlášku o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 29.1.2014 řešila hlídka MP Šumperk na autobusovém nádraží ženu za porušení vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla jí uložena bloková pokuta.

Dne 29.1.2014 řešila hlídka MP Šumperk přestupek proti občanskému soužití, kdy muž napadl v areálu autobusového nádraží svou přítelkyni. Věc byla předána k projednání správnímu orgánu.

Dne 31.1.2014 opět řešila hlídka MP Šumperk na autobusovém nádraží ženu za porušení vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla jí uložena bloková pokuta.

Dne 1.2.2014 asistovali strážníci MP Šumperk HZS Olomouckého kraje při likvidaci vyvráceného stromu na ul. Zábřežské.

Byly řešeny 4 krádeže v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP