Chcete mít možnost ovlivnit budoucnost vašeho města?

V první polovině roku 2014 bude probíhat aktualizace Strategického plánu rozvoje města Šumperka (SPRM) na léta 2014-2020. Prosíme všechny občany, kteří mají zájem o budoucnost našeho města, o spoluúčast na přípravě tohoto dokumentu. Aktivní zapojení je možné dvěma způsoby:

1. Předkládání podnětů ke strategickému plánu rozvoje města

Budeme rádi, pokud s aktualizací strategického plánu pomůžete tím, že předložíte své podněty na aktivity a projekty, které by se ve Strategickém plánu měly objevit, nebo které by tímto dokumentem měly být řešeny. Veškeré podněty budou projednány v pracovních skupinách

2. Osobní zapojení se do činnosti pracovních skupin

K aktualizaci strategického plánu bude vytvořeno 5 pracovních skupin, které budou tematicky rozděleny dle jednotlivých hlavních témat strategického plánu. Jedná se o skupiny:

Pracovní skupiny se sejdou minimálně třikrát v první polovině roku 2014.

Pokud se chcete do činnosti některé z těchto pracovních skupin zapojit, zašlete své kontaktní údaje spolu s názvem skupiny, o kterou máte zájem na e-mail: veronika.lukasova@sumperk.cz. nejpozději do 10.1.2014. Pracovníci oddělení strategického rozvoje Vás budou kontaktovat se sdělením konkrétních termínů jednotlivých schůzek.

Své připomínky a podněty ke strategickému plánu, nebo náměty na aktivity, které by se ve strategickém plánu měly objevit, zasílejte rovněž na výše uvedený e-mail, případně písemně na adresu: Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.

Stávající strategický plán rozvoje města je k dispozici na webových stránkách města odkazem Rozvoj města.

Telefonické informace k aktualizaci SPRM podá na tel. 583 388 355 ing. Eva Mičkechová, vedoucí oddělení strategického rozvoje.