Tisková zpráva MP Šumperk za období od 25 .11. – 1.12. 2013

Dne 28.11.2013 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Dr. E. Beneše ženu, která řídila motorové vozidlo bez platné technické prohlídky a přední registrační značky. Věc byla předána správnímu orgánu.

Dne 29.11.2013 řešila hlídka MP Šumperk na autobusovém nádraží muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 30.11.2013 bylo oznámeno rušení nočního klidu hudební produkcí z baru na ul. Radniční. Věc byla projednána s provozovatelem, ale vzhledem k tomu, že se situace opakovala, byla celá událost předána správnímu orgánu k dořešení.

Dne 1.12.2013 v 02,15 hod. bylo oznámeno, že na parkovišti u baru Phoenix nějací mladíci poškozují zaparkovaná vozidla. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která zadržela 3 osoby. Dále bylo zjištěno, že jedno z vozidel má vypuštěné pneumatiky, ulomené zpětné zrcátko a je pomalované fixem. Věc byla proto předána na místě přivolané hlídce Policie ČR.

Dne 1.12.2013 bylo oznámeno, že v areálu bývalého sanatoria kácí dva muži neoprávněně stromy. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která oba zadržela. Věc byla po zadokumentování předána správnímu orgánu.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP