Základní škola Vrchlického 22, Šumperk má nový kabát

Ve středu 13. listopadu byla symbolicky znovuotevřena nově zrekonstruovaná základní škola v ulici Vrchlického v Šumperku. Rekonstrukce, při které došlo k zateplení obvodových stěn, střechy, k výměně starých oken, rekonstrukci kotelny a k položení nové podlahy v tělocvičně, probíhala od léta do listopadu letošního roku a celkové náklady činily 13 milionů korun, z nichž přes 7 milionů činila dotace z fondů EU. Projekt snižování energetické náročnosti ZŠ Vrchlického 22 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a městem Šumperk.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce byla ostravskou firmou Omlux vyměněna stará okna za plastová, byla provedena výmalba všech místností. Budova byla zateplena speciálním zateplovacím materiálem, fasáda dostala novou barevnou úpravu a rovněž bylo provedeno zateplení střechy. V konečné fázi byla rovněž provedena hydroizolace budovy.

V souvislosti s energetickým snižováním náročnosti budovy byla firmou Tespo zrekonstruována kotelna, kam byly instalovány nové moderní kotle na zemní plyn a nová digitální termoregulace řízená mikroprocesorem. Na všechny radiátory byly nainstalovány termostatické hlavice.

Opravy se také dočkala podlaha ve velké tělocvičně, kterou provedla firma Jakeš. V tělocvičně byla odstraněna původní dřevěná podlaha včetně podloží a na betonový podklad byl nanesen anhydrid a ve vrstvách speciální podlahová krytina, jež žákům školy umožní bezpečnější a příjemnější sportovní vyžití.

Máme radost z pohledu estetické změny i především z pohledu energetických úspor. Jsme rádi, že již nyní můžeme pozorovat díky rekonstrukci značné finanční úspory na energiích. Tímto bych chtěl poděkovat vedení města a odboru RUÍ MěÚ Šumperk, kde se pracuje na projektech pro získání finančních zdrojů, zadávání projektové dokumentace, vedení výběrového řízení, provádí se stavební dohled a řeší se nutné změny v průběhu stavby.“ sdělil Mgr. Petr Málek, ředitel školy Vrchlického 22.