Péče o rodiny s dětmi v raném věku v obtížné situaci a spolupráce napříč rezorty

Středisko rané péče SPRP Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem Vás srdečně zve ke kulatému stolu.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek dne 28. 11. 2013 od 13:30 do 17:00 hodin v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, ve 3. podlaží dveře č. 320
Přizváni jsou spolupracující dětští lékaři z oboru neurologie, neonatologie, pediatrie a genetiky a dále pak dětská centra, dětský terénní hospic, poskytovatelé sociálních služeb, SPC, PPC a OSPOD v Olomouckém kraji. Při jednom stole společně představíme své organizace, služby a budeme hledat cesty spolupráce a další podpory ohrožených rodin. 

Svou účast prosím předem nahlaste na e-mail olomouc2@ranapece.cz, co nejdříve, nejpozději však do 25. 11. 2013.