Tisková zpráva MP Šumperk za období od 30.9. – 6.10. 2013

Dne 30.9.2013 řešila hlídka MP Šumperk muže za konzumaci alkoholu na autobusovém nádraží, čímž porušil obecně závaznou vyhlášku města. Byla mu uložena bloková pokuta.

Ve dnech 30.9. a  5.10.2013 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejových zápasech.

Dne 1.10.2013 opět řešila hlídka MP Šumperk na autobusovém nádraží porušení obecně závazné vyhlášky, zakazující  konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. Oběma přestupcům byla mu uložena bloková pokuta.

Další případ porušení obecně závazné vyhlášky, zakazující  konzumaci alkoholu na veřejném prostranství řešili strážníci MP Šumperk dne 1.10.2013 v Sadech 1.máje. Muži uložili blokovou pokutu.

Dne 6.10.2013 poskytla hlídka MP Šumperk první pomoc muži, který dostal epileptický záchvat na ul. Lidické. Byla přivolána ZZS a muž byl převezen do nemocnice.

Byly řešeny 3 krádeže v obchodech.

Bylo odchyceno pět psů; jeden byl předán majiteli a čtyři byli převezeni do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP