Radní Olomouckého kraje navštívili Šumpersko

Beseda se studenty Vyšší odborné a střední průmyslové školy v Šumperku, návštěva Lázní Bludov, Domova Paprsek v Olšanech, Muzea silnic ve Vikýřovicích i setkání se zástupci obcí, podnikatelů a neziskových organizací tvořily program výjezdního jednání členů krajské rady na Šumpersku. Hejtman Jiří Rozbořil se svými kolegy zavítal do regionu v pondělí 16. září.

Na besedě se studenty hejtman vyjádřil podporu Olomouckého kraje studiu technických oborů. Zdůraznil, že strojírenské a elektrotechnické obory, které mimo jiné škola nabízí, jsou žádány na trhu práce a absolventi tak nacházejí své uplatnění.

Při prohlídce lázní v Bludově se radní zajímali jaké dopady má tzv. úhradová vyhláška na ekonomiku léčebného zařízení, které funguje v regionu od roku 1929 a do širšího povědomí se dostaly léčbou obézních dětí. Současné léčebné programy vycházejí vstříc i dospělým pacientům v oborech balneologie, obezitologie, diabetologie a léčebná rehabilitace.

Na setkání s představiteli obcí Šumperska se radní zabývali stavem komunikací i dopravní obslužností. Hejtman a příslušní náměstci starosty informovali o dotačních titulech z krajského rozpočtu na rok 2014.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje na Šumpersku bylo třetí akcí tohoto typu v letošním roce. Již v březnu radní zavítali na Zábřežsko, v květnu na Prostějovsko. Během volebního období chtějí v souladu s programovým prohlášením navštívit všechny obce s rozšířenou působností.

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz/radni-v-pondeli-navstivili-sumpersko-aktuality-2317.html