Vánoce na točáku - dražba stánků s občerstvením

Prodejci alkoholických nápojů a občerstvení, kteří mají zájem zúčastnit se vánočních trhů s názvem  Vánoce na Točáku, jež budou probíhat od 29.11. do 24.12. od 09:00 do 21:00 hodin (dne 24.12. bude provoz ukončen ve 14:00), si mohou v dražbě pronajmout osm dřevěných prodejních domků. Veřejné výběrové řízení je naplánováno na pondělí 14. října v 15:00 hodin v obřadní síni ve druhém poschodí budovy šumperské radnice na nám. Míru 1. Prezenční listina pro zápis účastníků dražby bude připravena již od 14.00 hodin.

K dispozici bude 8 dřevěných prodejních domků, z nichž jeden musí nájemce ve dnech 13. a 14. prosince uvolnit pro prodej vánočních štol a svařeného vína z partnerského města Bad Hersfeld. Vyvolávací cena za domek je 400 Kč/den. Účastníci dražby složí před konáním dražby kauci ve výši 15.000,- Kč v pokladně radnice města Šumperka. Kauce bude vydražiteli započtena do ceny nájmu, neúspěšným dražitelům bude vrácena bez zbytečného odkladu po ukončení dražby. Kauce se vztahuje na každé vydražené prodejní místo. Nájemné je třeba zaplatit v plné výši do tří dnů od podpisu nájemní smlouvy. Pokud nájemce odstoupí od svého záměru či neuhradí nájemné ve stanovené lhůtě, na jeho místo nastoupí dražitel z druhého pořadí a v těchto případech kauce nebude vrácena.

Bližší informace a pravidla dražby jsou vyvěšeny na úředních deskách města Šumperka. V případě dalších dotazů je možné se obrátit na Mgr. Evu Rutarovou, referentku oddělení kultury a vnějších vztahů, tel.č. 583 388 608, e-mail: eva.rutarova@sumperk.cz.

Více informací o pravidlech dražby najdete zde.