Stavební úpravy ZŠ Vrchlického v Šumperku - snižování energetické náročnosti

Banner OPZP Fond soudrznosti CMYK

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Základní školy na ul. Vrchlického v Šumperku. Opatření na snížení spotřeby energií spočívají v zateplení obvodových stěn, zateplení stropu, zateplení střechy a výměně otvorových výplní. Realizací tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2  a k úspoře energie.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou Unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Termín realizace projektu: 3.6.2013 - 18.11.2013

Celkové výdaje projektu: 8 094 541,50  Kč
Způsobilé výdaje projektu: 7 720 486,48 Kč
Dotace OPŽP: 6 948 437,82  Kč

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz
Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz.