Zábava na základně civilní ochrany Luže

Významnou aktivitou šumperské civilní ochrany v minulém pololetí byla akce uvedená v nadpise. Neplánovaně aktuálně odpověděla na novinářské názory související s červnovou povodní v Čechách – < …. dobrovolníci přispívají k celkové odolnosti státu, která začíná u každého občana….. občané někdy  nevědí, jak reagovat na informace místních samospráv……..  rozšířit něco na způsob „občanské výchovy“ k připravenosti na krizové situace >

Plánovaně se akce každý rok snaží o navedení mysli návštěvnika k racionálnímu názoru na svoje chování ve zvláštní situaci a na dvě slova – civilní ochrana. Nezabýváme se fungováním IZS, ale fungováním lidí. Připravených 600 vstupenek bylo v polovině programu akce spotřebováno. Dále příjemně zaskočil zájem 300 návštěvníků o hru DESATERO. Hodinu před koncem nepříjemně tížily tenčící se zásoby v bufetu, asi důsledek návštěvy různých atrakcí. Se zvednutým obočím jsem konstatoval nezájem o rozhovor s politickými představiteli města. A to přesto, že různé rubriky, fóra a místnosti všech cenových relací překypují zásadně správnými radami.

Děkuji partnerům – ALLIANZ pobočka Šumperk, Asociace technických činností Šumperk sever, Klub AIRSOFT Mohelnice, Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice, Místní skupina Českého červeného kříže Vikýřovice, RELAQUA s.r. o. Šumperk, Československá obec legionářská, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Šumperk, Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky, Městská policie Šumperk, Český svaz ochránců přírody Šumperk, Miroslav Vařeka jeřábové práce Šumperk, Armáda spásy Šumperk, dobrovolníci civilní ochrany Města Šumperka.

Ing. Jiří Skrbek
bezpečnostní rada města