Tisková zpráva MP Šumperk za období od 24. 6 – 7.7.2013

Dne 25.6.2013 v 15.38 hod. nalezla hlídka MP Šumperk na ul.Šumavská mladíka ležícího na zemi. Po příjezdu na místo provedla hlídka MP jeho vizuální kontrolu, zda není zraněný. Bylo zjištěno, že mladík jeví známky opilosti, proto byla u něj provedena dechová zkouška přístrojem Dräger s pozitivním výsledkem 1,40 promile alkoholu v dechu. Poté byl mladík převezen služebním vozidlem MP na služebnu městské policie, odkud byla telefonicky vyrozuměna jeho matka, která si ho v místě převzala. Věc byla předána PČR k dalšímu šetření.

Dne 29.6.2013 v 16.30 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul.Vítězná ženu, která řídila motorové vozidlo bez platné TK a ME. Věc byla řádně zadokumentována a postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dne 1.7.2013 ve 13.50 hod. telefonicky oznámila na MP Šumperk žena, že je verbálně napadána svým spolubydlícím na ul.Bohdíkovská v domě s pečovatelskou službou. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která věc projednala s oběma stranami. Celá záležitost bude postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Dne 1.7.2013 ve 14.52 hod. prováděla Městská policie Šumperk asistenci HZS Olomouckého kraje, při likvidaci včelího roje na ul.M.R.Štefánika u polikliniky.

Dne 2.7.2013 v 19.39 hod. telefonický oznámila na MP Šumperk žena, že se u domu č.3 na ulici F.L.Věka nachází žena pravděpodobně v podnapilém stavu a má u sebe dvě malé děti. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která zjistila, že je žena skutečně v silně podnapilém stavu. Na místo byla proto přivolána ZZS Šumperk a konající lékař doporučil její převoz na protialkoholní záchytnou stanici do Vojenské nemocnice v Olomouci. Dále byla na místo přivolána pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, která rozhodla o dočasném odebrání obou dětí z důvodů její silné opilosti. Žena byla převezena a následně hospitalizována na protialkoholní záchytné stanici v Olomouci.

Dne 3.7.2013 v 17.11 hod. telefonicky oznámil na MP Šumperk pracovník armády spásy na ulici Vikýřovická, že se v místě nachází muž v podnapilém stavu, který má podlitinu v obličeji a domáhá se vstupu do objektu. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která u muže provedla dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 1,18 promile alkoholu v dechu. Jelikož byl muž zraněný, byla na místo přivolána ZZS Šumperk, která ho převezla do nemocnice na ošetření.

Dne 4.7.2013 ve 13.25 hod. telefonicky oznámil na MP Šumperk muž, že se nachází na plášti zateplení budovy domu č.90 na ul.Lidická v šestém patře rorýs, který se zachytil za křídlo a nemůže z místa odletět. Na místo byl přivolán HZS Olomouckého kraje, který rorýse odchytil. Následně byl předán do péče ornitologovi.

Dne 5.7.2013 ve 21.46 hod. telefonicky oznámila na služebnu MP Šumperk žena, že zadržela na ul.Nezvalova v zahrádkářské kolonii muže, který v místě odcizil nějakou zeleninu. Hlídka MP Šumperk po příjezdu na místo zjistila, že muž poškodil záhon se zeleninou, kterou následně odcizil. Věc byla řádně zadokumentována a postoupena k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech

Martin Urbánek
zástupce ředitele MP