Tisková zpráva MP Šumperk za období od 27.5. – 2.6.2013

Dne 30.5.2013 řešili strážníci MP Šumperk porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů v čekárně autobusového nádraží. Přestupci byla uložena bloková pokuta.

Dne 31.5.2013  opět řešili strážníci MP Šumperk porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů; tentokrát v Sadech 1.máje. Přestupek byl také vyřešen uložením blokové pokuty.

Dne 31.5.2013 bylo oznámeno verbální napadání mezi dvěma mladými muži v Sadech 1.máje. Věc byla zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Dne 1.6.2013 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje ženu za neoprávněný prodej charitativních předmětů Věc byla předána na místě Policii ČR.

Dne 1.6.2013 řešili strážníci MP Šumperk v Sadech 1.máje muže a ženu za neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Tito dva nerespektovali opakované výzvy strážníků a vnikli do prostoru, kde byl z bezpečnostních důvodů vstup zakázán, přičemž verbálně i fyzicky napadli zakročující strážníky. Dále odmítli prokázat svou totožnost. Oba byli proto za použití donucovacích prostředků převedeni na Obvodní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti a poté byli propuštěni. Událost byla postoupena správnímu orgánu.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 4 psi, z nichž 3 byli převezeni do útulku a 1 byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP