První červnová sobota bude patřit Slavnostem města Šumperka

Počátkem června r. 1490 se na pozvání Jiřího Tunkla sjeli do Šumperka čelní představitelé stavů Moravského markrabství a zástupci Slezských knížectví. Ve zdech šumperského zámku pak horečně jednali o dalším osudu vedlejších zemí Koruny české, rozvrácené po česko-uherských válkách. Zůstat pod Uherskou korunou, nebo se vrátit pod Českou? Nakonec stavy Moravy i Slezska rozhodly, že budou postupovat společně. Vladislav II. Jagellonský později Korunu českou sjednotil. Letos se na paměť tohoto důležitého mezníku v dějinách konají již po šestnácté Slavnosti města Šumperka, které jsou zároveň příležitostí k oslavě  Mezinárodního dne dětí a otevření  letní turistické sezóny.

Slavnosti města Šumperka se letos budou konat opět v Sadech 1. máje, ale tentokrát pouze v jeden den, v sobotu 1. června 2013 od 10:00 hod. „Celý park bude rozdělen do čtyř scén, na první bude probíhat tradiční historický program, v němž nebudou chybět místní skupiny Barbaři a Páni z Bludova, odpoledne nabídne i ukázku bitvy Švédové u bran Šumperských“, prozradil Bohuslav Vondruška z oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice a dodává, „letní divadlo Vily Doris nabídne hlavně taneční a sportovní vystoupení Angel’s Tribe, Tornáda Šumperk, Fit Active Teamu, Marly, Perchty von Bladen, Folí de la Fúl, Intra Postřelmov, tanečního klubu Next a dalších“.

Na třetí scéně návštěvníci najdou jarmark s ručními řemesly, občerstvením i vybranými originálními jesenickými produkty. Nebude také chybět Školička lidových řemesel SVČ Doris, žoldnéřský tábor s vystavenými chladnými zbraněmi a brněním k vyzkoušení nebo také katovská dílna. „Poslední scéna bude patřit hlavně dětem: skákací hrad, kolotoč, střelnice s luky a kušemi, budou připraveni koně k povození“, řekl Vondruška a dodává „v parku také najdete patero her. Postupným plněním úkolů budou soutěžící získávat razítka do hrací karty, po získání všech pěti razítek budou moci soutěžit o zajímavé ceny. Hrací kartu s pravidly bude možné získat na kterémkoliv stanovišti her. Soutěž je hlavně pro děti, ale zapojit se mohou i dospělí“.

O hudbu se postarají hned tři kapely. V pravé poledne vystoupí skupina Clamortis, která má v repertoáru rock se středověkými motivy. „Od 18. hodiny nastoupí na hlavní scénu šumperské kapely, nejdříve rocková legenda Omicron a hned po nich rock’n’rolloví Dead Pope’s Company“, dodal Vondruška.

Celý den vyvrcholí velkým, loučemi osvíceným průvodem s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky a tanečnicemi. Průvod projde tradičně městem přes Hlavní třídu a Starobranskou ulici k radnici, tam vyzvedne radní a zástupce partnerských měst a stejnou cestou se vrátí zpět do parku. Po slavnostní ceremonii, kde moravští a slezští stavové projednají další osud vedlejších zemí Koruny české, roztočí ohňovou show šumperská skupina Meče a blesky. Cely den završí jedna z nejoblíbenějších částí programu vůbec – velkolepý ohňostroj.

Slavnostmi budou provázet herci šumperského divadla Vendula Nováková a Matěj Kašík. Po celou dobu akce bude v parku umístěn informační stánek města Šumperka, kde bude možné získat mj. informace o programu, propagační materiály, nafukovací balónky. „Přijďte v historickém kostýmu a získejte placku na památku a zúčastněte se večerního průvodu“, vyzývá Vondruška a na závěr upřesňuje, že ve velkém večerním průvodu nemusí jít jen účinkující. „Převlékněte se do jakéhokoliv historického kostýmu, stačí i zdobený plášť, a můžete stylově vyrazit spolu s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi a vlajkonoši od 21:00 hod. městem k radnici. Před zahájením průvodu bude probíhat i prodej loučí“.

Více informací o programu a doprovodných akcích a soutěžích najdete zde.