Tisková zpráva MP Šumperk za období od 13. 19. 5.2013

Dne 13.5.2013 řešila hlídka MP Šumperk na autobusovém nádraží ženu za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla jí uložena bloková pokuta.

Dne 13.5.2013  řešila hlídka MP Šumperk na ul. Dr. E. Beneše  muže, který měl na motorovém vozidle umístěny neplatné převozní registrační značky. Věc byla po zadokumentování předána správnímu orgánu.

Dne 15.5.2013 ve 21,15 hod. byla do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci převezena žena, která budila veřejné pohoršení u prodejny Mountfield. Provedenou dechovou zkouškou bylo naměřeno 3,12 promile alkoholu v dechu.

Ve dnech 16. a 17.5.2013 se zúčastnili strážníci MP Šumperk preventivní akce pro žáky a studenty základních a středních škol v areálu civilní ochrany na Lužích.

Dne 16.5.2013 oznámila telefonicky žena, že  na ul. Jiřího z Poděbrad je prasklý strom a hrozí jeho pád na komunikaci a zaparkovaná vozidla. Hlídka MP Šumperk zabezpečila místo do příjezdu Jednotky sboru dobrovolných hasičů, která část poškozeného stromu odstranila.

Dne 17.5.2013 se  se zúčastnili strážníci MP Šumperk v areálu Střediska volného času Doris Šumperk preventivní akce „Na kole do školy bezpečně – 2013“, pořádané pro žáky základních škol.

Dne 17.5.2013 odchytila hlídka MP Šumperk na ul. Fibichově fretku, která byla následně předána do náhradní péče, vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit majitele.

Dne 19.5.2013 byla přivolána hlídka MP Šumperk do prodejny Kaufland, kde zadrželi zloděje. Součinností bylo zjištěno, že tento pachatel byl již za podobný skutek v posledních třech letech potrestán, byl proto omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

V minulém týdnu se strážníci MP Šumperk v několika případech podíleli na usměrňování dopravy v souvislosti s natáčením filmu Krásno, které probíhá v Šumperku.

Bylo řešeno 10 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 3 psi, z nichž 2 byli převezeni do útulku a 1 byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP