6. ročník pomoci obcím

Na základně civilní ochrany Luže, v Šumperku, se v poslední dubnovou sobotu uskutečnil 6. ročník výcviku obcí pro civilní ochranu. Po šesté nabídlo tuto akci zdarma Město Šumperk celkem 21 obcím ve správním obvodu. Váha odpovědnosti za přípravu a provedení tradičně spočívala na dobrovolnících civilní ochrany Města Šumperka. Tradiční byl také podíl na programu ze strany  organizace č.9 Českého červeného kříže v Olomouci. Po zahájení akce starostou Města Šumperka mgr. Zdeňkem Brožem absolvovali účastníci tato témata: pomoc při dopravní nehodě, seznámení s použitím občanského rádia coby jednoho z komunikačních prostředků v civilní ochraně, psychosociální pomoc lidem postiženým při situaci civilní ochrany, zásady administrativy a použití megafonu či jiného rozhlasového zařízení, zdravotnická první pomoc a beseda nad civilní ochranou v obcích. Akce se nesla v duchu faktu, že představy o možnostech hasičských jednotek obcí nemohou být nekonečné. Proto je v obcích aktuální existence družstev civilní ochrany. Tato družstva nevyžadují nutné nároky v rozsahu jako u hasičů, ale srovnatelný může být pro obec význam jejich práce. Obce Vernířovice a  Vikýřovice ukazují, že je možné využití i žen a občanů v důchodovém věku bez dispozic špičkových sportovců. Obec Dolní Studénky, jejíž družstvo dosáhlo nejlepších výsledků, zase nenechává stranou svoje mladé občany. Družstvo Obce Bohdíkov spolu s ostatními ukázalo, že i v civilní ochraně může být práce příjemná a radostná, pokud k ní všichni partneři přistupují odpovědně. To bylo ostatně jedno z plánovaných sdělení výcviku, vedle poskytnutní dalších námětů na činnnost obcí v civilní ochraně.