Tisková zpráva MP Šumperk za období od 15. – 21.4.2013

Dne 17.4.2013 v 11.45 hod. prováděla hlídka MP Šumperk kontrolu herny na ul.17.listopadu, kde zadržela muže, který byl osobou hledanou Policií ČR. Muž byl předán na Obvodní oddělení PČR v Šumperku k dalšímu opatření.

Dne 21.4.2013 v 19.00 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul.Čsl. armády dva mladíky, kteří znečistili veřejné prostranství – plivali na zem. Oběma byla uložena bloková pokuta.

Dne 21.4.2013 ve 20.48 hod. telefonicky oznámila na MP Šumperk obsluha z herny Praha na ul.Gen.Svobody, že obdržela na služební mobilní telefon dne 19.4.2013 v pozdních večerních hodinách dvě nepřečtené sms zprávy, které obsahovaly informaci, že se v herně nachází “bomba“. Na místo byla neprodleně přivolána PČR, která celý objekt prohledala, ale žádný nástražný výbušný systém nenalezla. Věc si převzala na místě k dalšímu šetření.

Dne 21.4.2013 ve 22.50 hod. se dostavil na služebnu MP Šumperk muž, který uvedl, že uprchl z dětského domova v Olomouci. Povedenou lustrací přes PČR bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Mladík byl následně převezen služebním vozidlem MP na Obvodní oddělení  PČR v Šumperku k dalšímu opatření.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech

Byli odchyceni  2 psi, kteří  byli předáni do útulku

Martin Urbánek
zástupce ředitele MP